Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu


Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin pok. 509C
tel. 94-3486-765 lub 94-3478-580(do 4)